Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

ZDZI­SŁAW BEK­SIŃ­SKI. WY­STA­WA RE­TRO­SPEK­TYW­NA

Data wydarzenia: 24.6-28.8.2011

Prze­kro­jo­wa wy­sta­wa Zdzi­sła­wa Bek­siń­skie­go - wspo­mnie­nie o ar­ty­ście. Prace z ko­lek­cji Pio­tra Dmo­chow­skie­go - trzy­dzie­ści ob­ra­zów, bli­sko sto fo­to­gra­fii oraz ry­sun­ki; prace wy­po­ży­czo­ne od in­nych ko­lek­cjo­ne­rów i ze zbio­rów mu­ze­al­nych złożą się w ze­staw tej czę­ści do­rob­ku Bek­siń­skie­go, który nie nigdy wcze­śniej nie był w ca­ło­ści pre­zen­to­wa­ny na wy­sta­wach.

To jesz­cze jeden przy­czy­nek do po­zna­nia bo­ga­tej i róż­no­rod­nej twór­czo­ści tego ar­ty­sty.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 64

Organizatorzy

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
info@galeria.czest.pl, +48343245581
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter