Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ja­no­wiec­kie In­ter­pre­ta­cje Mu­zy­ki im. Ja­ku­ba Wa­la­ska

Data wydarzenia: 18-28.8.2011

Ja­no­wiec­kie In­ter­pre­ta­cje Mu­zy­ki to 10-​dnio­wy mię­dzy­na­ro­do­wy kurs in­ter­pre­ta­cji dla skrzyp­ków, al­to­wio­li­stów, wio­lon­cze­li­stów, kon­tra­ba­si­stów, in­stru­men­ta­li­stów gra­ją­cych na in­stru­men­tach dę­tych, akor­de­oni­stów, gi­ta­rzy­stów, śpie­wa­ków i ze­spo­łów ka­me­ral­nych pro­wa­dzo­ny przez wy­bit­nych pe­da­go­gów z Pol­ski, Eu­ro­py i USA. Od­bę­dzie się w Ja­now­cu nad Wisłą w dniach 18-28 sierp­nia 2011.

Kurs prze­zna­czo­ny jest dla uczniów szkół mu­zycz­nych II stop­nia, li­ce­ów mu­zycz­nych, stu­den­tów i ab­sol­wen­tów. Wszyst­kie za­ję­cia od­by­wać się będą w zbu­do­wa­nym w okre­sie re­ne­san­su zamku ja­no­wiec­kim, po­sia­da­ją­cym wy­ma­rzo­ne wa­run­ki do pracy twór­czej: ciszę, spo­kój i prze­pięk­ny widok z góry zam­ko­wej na kra­jo­braz prze­ło­mu Wisły i bliź­nia­cze mia­sto Ja­now­ca - Ka­zi­mierz Dolny.

Data publikacji: 12.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Janowiec, Włókiennicza 74

Organizatorzy

Agencja Koncertowa "Warszawscy Wirtuozi"
walasek@chopin.edu.pl, +48228720777
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter