Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Po­lcon 2011

Data wydarzenia: 25-28.8.2011

Po­lcon to naj­więk­szy w Pol­sce fe­sti­wal fan­ta­sty­ki, gro­ma­dzą­cy twór­ców i fanów z ca­łe­go kraju. W roku 2011 od­bę­dzie się on na te­re­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Po­znań­skich.

W ra­mach Po­lco­nu od­bę­dą się licz­ne spo­tka­nia au­tor­skie, pa­ne­le, pre­lek­cje i kon­kur­sy. W pro­gra­mie fe­sti­wa­lu znaj­dą coś dla sie­bie fani li­te­ra­tu­ry, filmu, gier kom­pu­te­ro­wych, RPG czy in­nych dzie­dzin kul­tu­ry zwią­za­nych z sze­ro­ko po­ję­tą fan­ta­sty­ką. Na Po­lco­nie od­bę­dzie się rów­nież wrę­cze­nie Na­gro­dy Fan­do­mu Pol­skie­go im. Ja­nu­sza A. Zaj­dla.

Data publikacji: 13.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Poznań, Kaliska 22a/23

Organizatorzy

Stowarzyszenie Klub Fantastyki "Druga Era"
klub@drugaera.org, +48691563064
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter