Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Spo­tka­nie Kul­tur

Data wydarzenia: 26-28.8.2011

Fe­sti­wal Spo­tka­nie Kul­tur ma na celu uka­za­nie wie­lo­kul­tu­ro­we­go cha­rak­te­ru Szcze­ci­na i re­gio­nu za­chod­nio­po­mor­skie­go, w któ­rym pie­lę­gno­wa­ne są tra­dy­cje i to­le­ran­cja in­nych kul­tur (li­tew­skiej, grec­kiej, ży­dow­skiej, nie­miec­kiej i ukra­iń­skiej) przez or­ga­ni­za­cję wielu kon­cer­tów mu­zycz­nych i folk­lo­ry­stycz­nych.

Kon­cer­ty ple­ne­ro­we od­by­wać się będą na dzie­dziń­cach zam­ko­wych oraz w sa­lach.Or­ga­ni­za­to­rzy: Rada Or­ga­ni­za­cji Mniej­szo­ści Na­ro­do­wych i Et­nicz­nych w Szcze­ci­nie, Zamek Ksią­żąt Po­mor­skich w Szcze­ci­nie.

Data publikacji: 13.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Szczecin, Korsarzy 34

Organizatorzy

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter