Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Świę­to ma­zia­rza

Data wydarzenia: 1-31.8.2011

Im­pre­za od­bę­dzie się w od­dzia­le Mu­zeum-​ Za­gro­dzie Ma­ziar­skiej w Łosiu.
Ra­mo­wy pro­gram im­pre­zy:

- wy­stę­py ze­spo­łów lu­do­wych z Pol­ski i Sło­wa­cji
-​po­ka­zy rze­mieśl­ni­ków pol­skich i sło­wac­kich: garn­car­stwo, dzieg­ciar­stwo, ko­ron­ka, haft, łyż­kar­stwo
- kon­kurs dla mło­dzie­ży uczest­ni­czą­cej w im­pre­zie
- pre­zen­ta­cja po­ezji Ja­ku­ba Dudry - Ło­siań­skie­go poety - mło­dzież ze szko­ły w Łosiu i Ropie
- de­gu­sta­cja po­traw re­gio­nal­nych
- prze­jazd wozem ma­ziar­skim dla chęt­nych uczest­ni­ków (teren daw­nych ko­pa­nek ropy „Pe­re­ko­py”)

Data publikacji: 13.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Gorlice, Wróblewskiego 10A

Organizatorzy

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter