Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Nie­dzie­le w skan­se­nie

Data wydarzenia: 1.5-25.9.2011

Wraz z po­cząt­kiem maja w każdą nie­dzie­lę i świę­to skan­sen za­pra­sza na im­pre­zy ple­ne­ro­we z cyklu ”Nie­dzie­la w skan­se­nie”. Na gości od­wie­dza­ją­cych mu­zeum czeka wiele atrak­cji, które wio­sną i latem na­bie­ra­ją naj­wyż­sze­go uroku. W za­gro­dach skan­se­now­skich opie­ku­no­wie opo­wia­da­ją o po­cho­dze­niu cha­łu­py i daw­nej oby­cza­jo­wo­ści. Na te­re­nie wsi rzę­dów­ki pre­zen­to­wa­ne są tra­dy­cyj­ne prace wiej­skie, od­by­wa­ją się też warsz­ta­ty rze­mieśl­ni­cze, pre­zen­tu­ją­ce pracę wi­kli­nia­rza, ko­wa­la, haf­ciar­ki, bed­na­rza czy tkacz­ki.

Przy jed­nej z cha­łup można wła­sno­ręcz­nie ubić w ki­rzan­ce masło i skosz­to­wać tego wy­ro­bu z chle­bem wiej­skim. Każdą „Nie­dzie­lę w skan­se­nie” uświet­nią wy­stę­py lu­do­wej ka­pe­li. Karcz­ma „Po­hu­lan­ka” kusi tra­dy­cyj­ny­mi po­tra­wa­mi – wiej­skim chle­bem ze smal­cem, żurem czy pie­ro­ga­mi. To tu można na­sy­cić głód, ale i nabyć wy­ro­by rę­ko­dzie­ła lu­do­we­go oraz ko­lo­ro­we pa­miąt­ki zwią­za­ne z sier­pec­kim skan­se­nem. Do dys­po­zy­cji zwie­dza­ją­cych są też prze­jaz­dy brycz­ką, w sio­dle oraz wozem. Nie­dzie­le i świę­ta spę­dzo­ne w skan­se­nie to do­sko­na­ły spo­sób na od­po­czy­nek na świe­żym po­wie­trzu w at­mos­fe­rze pięk­nej ma­zo­wiec­kiej wsi. Im­pre­zy z cyklu „ Nie­dzie­la w skan­se­nie” od­by­wa­ją się w trze­cie i czwar­te z kolei nie­dzie­le oraz wszyst­kie świę­ta mie­sią­ca maja, czerw­ca i wrze­śnia (w godz. 10.00 – 18.00) oraz lipca i sierp­nia (w godz. 9.00 – 19.00).

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Sierpc, Narutowicza 64

Organizatorzy

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
skansen@mwmskansen.pl, +480242752883
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter