Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Gold­ber­gow­ski

Data wydarzenia: 1-30.9.2011

Nazwa Fe­sti­wa­lu wzię­ta jest od na­zwi­ska gdańsz­cza­ni­na Jo­han­na Got­tlie­ba Gold­ber­ga, ucznia Jo­han­na Se­ba­stia­na Bacha, który był pierw­szym wy­ko­naw­cą słyn­nych Wa­ria­cji zwa­nych póź­niej Gold­ber­gow­ski­mi.

Fe­sti­wal pre­zen­tu­je dzie­ła mu­zycz­ne wy­ko­ny­wa­ne zgod­nie z prak­ty­ką i sty­li­sty­ką epoki, w któ­rej po­wsta­wa­ły. Szcze­gól­nym zna­cze­niem ob­da­rza­my dzie­dzic­two mu­zycz­ne Gdań­ska i re­gio­nu Po­mo­rza pre­zen­tu­jąc głów­nie pre­mie­ro­we wy­ko­na­nia dzieł mu­zycz­nych za­cho­wa­nych w Bi­blio­te­ce Gdań­skiej PAN.

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Gdańsk, Św.Trójcy 4

Organizatorzy

Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy
szadejko@wp.pl, +48728376237
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter