Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

STRE­FA KON­TAK­TU/CON­TACT ZONE

Data wydarzenia: 30.9-2.10.2011

Fe­sti­wal STRE­FA KON­TAK­TU/CON­TACT ZONE – na­wią­zu­jąc do wie­lo­let­niej tra­dy­cji zwią­za­nej z tań­cem współ­cze­snym w Ka­li­szu – ma sta­no­wić zu­peł­nie nową ja­kość na ta­necz­nej mapie Pol­ski.

STRE­FA KON­TAK­TU/CON­TACT ZONE to nie tylko kon­takt im­pro­wi­za­cja, ale kon­takt z tań­cem w ogóle, pre­zen­ta­cja róż­nych ga­tun­ków i tech­nik, miej­sce spo­tkań oraz dys­ku­sji z naj­więk­szy­mi au­to­ry­te­ta­mi w dzie­dzi­nie tańca z kraju i z za­gra­ni­cy, otwar­ta prze­strzeń dla na­ro­dzin no­wych po­my­słów, roz­wi­nię­cia wła­snej kre­atyw­no­ści po­przez spon­ta­nicz­ną ra­dość ruchu, a przede wszyst­kim – kon­takt z ludź­mi, któ­rych pasją jest TA­NIEC.

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kalisz, Łazienna 6

Organizatorzy

Centrum Kultury i Sztuki
ckis@ckis.kalisz.pl, +48627652501
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter