Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Kom­po­zy­to­rów Pol­skich

Data wydarzenia:

XVI FE­STI­WAL KOM­PO­ZY­TO­RÓW POL­SKICH
PO­ŚWIĘ­CO­NY PA­MIĘ­CI
PROF. HEN­RY­KA MI­KO­ŁA­JA GÓ­REC­KIE­GO
W BIEL­SKU-​BIA­ŁEJ
5 - 8 PAŹ­DZIER­NIK 2011

POL­SCY KOM­PO­ZY­TO­RZY MU­ZY­KI FIL­MO­WEJ

5.10.2011 godz. 18.00,Ko­ściół Św. Mak­sy­mi­lia­na Kolbe 
Biel­sko-​Bia­ła, Alek­san­dro­wi­ce

IN­AU­GU­RA­CJA FE­STI­WA­LU

HEN­RYK MI­KO­ŁAJ GÓ­REC­KI
III SYM­FO­NIA „SYM­FO­NIA PIE­ŚNI ŻA­ŁO­SNYCH

LU­DWIG VAN BEETHO­VEN
VIII SYM­FO­NIA

WY­KO­NAW­CY

SIN­FO­NIA VAR­SO­VIA
POD DYR. PROF. KRZYSZ­TO­FA PEN­DE­REC­KIE­GO

SO­LIST­KA - IWONA HOSSA

6.10.2011,godz. 18.00, Sala Kon­cer­to­wa BCK, Dom Mu­zy­ki

JAN A.P. KACZ­MA­REK

WY­KO­NAW­CY - SIN­FO­NIA VAR­SO­VIA

DY­RY­GENT - ŁU­KASZ BO­RO­WICZ

W PRO­GRA­MIE

MU­ZY­KA DO FIL­MÓW:
„MA­RZY­CIEL”
„CAŁ­KO­WI­TE ZA­ĆMIE­NIE”
„WOJNA I POKÓJ”
„TRZE­CI CUD”

7.10.2011, Sala Kon­cer­to­wa Pań­stwo­wej Szko­ły Mu­zycz­nej w Biel­sku-​Bia­łej

KON­CERT SPE­CJAL­NY DLA DZIE­CI

WY­KO­NAW­CY

OR­KIE­STRA SYM­FO­NICZ­NA PAŃ­STWO­WEJ SZKO­ŁY MU­ZYCZ­NEJ W BIEL­SKU-​BIA­ŁEJ POD DYR. AN­DRZE­JA KU­CY­BA­ŁY

W PRO­GRA­MIE

SUITA DZIE­CIĘ­CA Z FIL­MÓW
WAL­DE­MA­RA KA­ZA­NEC­KIE­GO

„ZA­CZA­RO­WA­NY OŁÓ­WEK”
„PRO­SZĘ SŁO­NIA”
„BOLEK I LOLEK”

KOM­PO­ZY­TO­RZY STU­DIA FIMÓW RY­SUN­KO­WYCH
ZENON KO­WA­LOW­SKI – „PRZY­GO­DY REK­SIA”
TA­DE­USZ KO­CY­BA – „BOLEK I LOLEK”
„BAL­TA­ZAR GĄBKA”

7.10.2011,godz. 18.00, Sala Kon­cer­to­wa BCK,Dom Mu­zy­ki

WOJ­CIECH KILAR

WY­KO­NAW­CY

OR­KIE­STRA I CHÓR FIL­HAR­MO­NII ŚLĄ­SKIEJ W KA­TO­WI­CACH

DY­RY­GENT - MI­RO­SŁAW JACEK BŁASZ­CZYK

W PRO­GRA­MIE

MU­ZY­KA DO FIL­MÓW:
„DRA­CU­LA”
„PAN TA­DE­USZ”
„SAMI SWOI”
„BI­LANS KWAR­TAL­NY”
„PIA­NI­STA”
„ZIE­MIA OBIE­CA­NA”
„TRĘ­DO­WA­TA”
„ZE­MSTA”

8.10.2011,godz. 18.00, Sala Kon­cer­to­wa BCK, Dom Mu­zy­ki

KON­CERT FI­NA­ŁO­WY
„FA­BU­ŁA I SE­RIA­LE”

WY­KO­NAW­CY

BIEL­SKA OR­KIE­STRA FE­STI­WA­LO­WA

DY­RY­GENT - JA­NUSZ PO­WOL­NY

SO­LI­ŚCI

MI­CHAŁ URBA­NIAK – SAK­SO­FON, SKRZYP­CE
KA­TA­RZY­NA JAM­RÓZ – ŚPIEW
TO­MASZ STOC­KIN­GER – ŚPIEW

W PRO­GRA­MIE

MU­ZY­KA DO FIL­MÓW KOM­PO­ZY­TO­RÓW:

WAL­DE­MAR KA­ZA­NEC­KI
„CZAR­NE CHMU­RY”
„NOCE I DNIE”
„DOM”

KRZYSZ­TOF KO­ME­DA
„RO­SE­MA­RY’S BABY”

WŁO­DZI­MIERZ KORCZ
„LATA 20-TE LATA 30-TE”

HEN­RYK WARS
„ZA­PO­MNIA­NA ME­LO­DIA”
„MA­NEW­RY MI­ŁO­SNE”
„SZPIEG W MASCE”

AN­DRZEJ KU­RY­LE­WICZ
„POL­SKIE DROGI”

HEN­RYK KUŹ­NIAK
„VA­BANK”
„SEK­SMI­SJA”


PRO­WA­DZE­NIE KON­CER­TÓW I SPO­TKAŃ Z KOM­PO­ZY­TO­RA­MI
PO KON­CER­TACH
STA­NI­SŁAW JA­NIC­KI

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1

Organizatorzy

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter