Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Fil­mów Do­brze Za­krę­co­nych

Data wydarzenia: 21-22.10.2011

Filmy po­ka­zy­wa­ne przez Ki­no­te­atr Pro­jekt na FDZ są nie­za­leż­ny­mi krót­ko­me­tra­żo­wy­mi pro­duk­cja­mi wy­cho­dzą­cy­mi poza ki­no­we kon­wen­cje, nie­sza­blo­no­wy­mi, na ogół ”sza­lo­ny­mi”.

Jest na tym fe­sti­wa­lu miej­sce na eks­pe­ry­ment i za­ba­wę przy po­mo­cy filmu z ma­te­rią fil­mo­wą i pu­blicz­no­ścią. Na FDZ prace prze­sy­ła­ją au­to­rzy nie­wa­ha­ją­cy się prze­kształ­cić swoje ory­gi­nal­ne po­my­sły w film. FDZ to filmy po­wsta­łe nie „pod fe­sti­wa­le”, ale szcze­re, au­ten­tycz­ne i.. za­krę­co­ne! Taką mamy rów­nież pu­blicz­ność, po­szu­ku­ją­cą in­nych wra­żeń niż ty­po­we dla in­nych fe­sti­wa­li kina of­fo­we­go.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lublin, Narutowicza 32

Organizatorzy

Kinoteatr Projekt
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter