Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

MIĘ­DZY­NA­RO­DO­WY NIE­KON­WEN­CJO­NAL­NY KON­KURS FO­TO­GRA­FICZ­NY „FOTO ODLOT"

Data wydarzenia: 8-30.10.2011

Jest to Kon­kurs or­ga­ni­zo­wa­ny pod pa­tro­na­tem Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Sztu­ki Fo­to­gra­ficz­nej FIAP, Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go, Fo­to­klu­bu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Fun­da­cji „Fo­to­gra­fia dla Przy­szło­ści”.

W ostat­niej edy­cji udział wzię­ło 238 au­to­rów z 29 kra­jów. Kon­kurs ma cha­rak­ter otwar­ty dla wszyst­kich, któ­rzy w do­wol­ny fo­to­gra­ficz­ny spo­sób zin­ter­pre­tu­ją hasło „ODLOT". Do 10 sierp­nia 2011 przyj­mu­je­my prace kon­kur­so­we, a eks­po­zy­cja po­kon­kur­so­wa bę­dzie czyn­na w Ga­le­rii WDK od 8 paź­dzier­ni­ka 2011 roku.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Rzeszów, S. Okrzei 7

Organizatorzy

Wojewódzki Dom Kultury
wdk@podkarpackie.pl, +48178535257
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter