Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XXVII Je­sien­ny Salon Mu­zycz­ny

Data wydarzenia: 9-30.10.2011

Je­sien­ny Salon Mu­zycz­ny to spo­tka­nia z mu­zy­ką na­wią­zu­ją­ce do tra­dy­cji sa­lo­nów ar­ty­stycz­nych kla­sy­cy­zmu, ro­man­ty­zmu i po­cząt­ków XX stu­le­cia. 

To nie­zwy­kle war­to­ścio­wa im­pre­za, pro­pa­gu­ją­ca to co naj­pięk­niej­sze w ka­me­ral­nej mu­zycz­nej li­te­ra­tu­rze. Ka­len­darz kon­cer­tów za­wsze ukła­da­ny jest tak, aby za­pew­nić słu­cha­czom kon­takt z naj­wyż­sze­go lotu sztu­ką in­ter­pre­ta­cyj­ną sław­nych, zna­nych i uzna­nych wy­ko­naw­ców i twór­ców. Kon­cer­ty od­by­wać się będą w so­bo­ty i nie­dzie­le o godz. 18.00 w sa­lach Zamku Ksią­żąt Po­mor­skich w Szcze­ci­nie.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Szczecin, Korsarzy 34

Organizatorzy

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter