Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

15.Targi Książ­ki w Kra­ko­wie

Data wydarzenia: 3-6.11.2011

15.Targi Książ­ki to naj­waż­niej­sza ogól­no­pol­ska im­pre­za wy­daw­ni­cza i księ­gar­ska. Raz do roku Kra­ków staje się sto­li­cą li­te­ra­tu­ry. Na czte­ry dni za­mie­nia się w mia­sto pi­sa­rzy, po­etów, pu­bli­cy­stów, a nade wszyst­ko w mia­sto ksią­żek.

Jest to im­pre­za wie­lo­płasz­czy­zno­wa, na którą skła­da­ją się pre­zen­ta­cje ofer­ty wy­daw­ni­czej pol­skich i za­gra­nicz­nych wy­daw­nictw, wy­sta­wy, pa­ne­le dys­ku­syj­ne, kon­kur­sy, pre­lek­cje i po­ka­zy w sa­lach se­mi­na­ryj­nych, spo­tka­nia z au­to­ra­mi oraz licz­ne wy­da­rze­nia ar­ty­stycz­ne.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Kraków, Centralna 41a

Organizatorzy

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ksiazka.krakow.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter