Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Dobry Wzór 2011

Data wydarzenia: 22.9-20.11.2011

Wy­sta­wa pre­zen­tu­je lau­re­atów i fi­na­li­stów XVIII edy­cji kon­kur­su Dobry Wzór na naj­le­piej za­pro­jek­to­wa­ne pro­duk­ty i usłu­gi na pol­skim rynku.

Jest ich pra­wie setka. Naj­lep­sze z naj­lep­szych, wy­bie­ra­ne przez eks­per­tów IWP i na­gro­dzo­ne przez mię­dzy­na­ro­do­we jury. Po­gru­po­wa­ne w czte­ry kon­kur­so­we ka­te­go­rie: Sfera domu, Sfera pracy, Sfera pu­blicz­na i Usłu­gi. Od po­cią­gów i sa­mo­cho­dów, przez odzież, meble, AGD czy ar­ty­ku­ły biu­ro­we, po pro­po­zy­cje uspraw­nia­ją­ce dzia­łal­no­ści ban­ków. Dobre wzory: do in­spi­ra­cji i na­śla­do­wa­nia dla pro­jek­tan­tów i pro­du­cen­tów, do ku­po­wa­nia – dla nas, klien­tów. Or­ga­ni­za­tor, In­sty­tut Wzor­nic­twa Prze­my­sło­we­go, za­pra­sza wszyst­kich ser­decz­nie.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Świętojerska 5/7

Organizatorzy

Instytut Wzornictwa Przemysłowego
iwp@iwp.com.pl, +48228600066
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter