Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

RAZEM PIĘK­NIEJ

Data wydarzenia: 23-24.11.2011

Im­pre­za o cha­rak­te­rze in­ter­dy­scy­pli­nar­nym i in­te­gra­cyj­nym. Uczest­ni­czą w niej osoby zdro­we, a także miesz­kań­cy Domów Po­mo­cy Spo­łecz­nej i pod­opiecz­ni Warsz­ta­tów Te­ra­pii Za­ję­cio­wej z Pod­kar­pa­cia oraz za­pro­sze­ni ar­ty­ści z Pol­ski.

Celem pre­zen­ta­cji jest pro­mo­cja ak­tyw­no­ści twór­czej nie­peł­no­spraw­nych. Pre­zen­ta­cje nie mają cha­rak­te­ru kon­kur­so­we­go.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Rzeszów, S. Okrzei 7

Organizatorzy

Wojewódzki Dom Kultury
wdk@podkarpackie.pl, +48178535257
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter