Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Al­brecht Durer i Szko­ła Nie­miec­ka XVI wieku

Data wydarzenia: 12.10-26.11.2011

Wy­sta­wa przy­go­to­wa­na w ra­mach współ­pra­cy Mu­zeum Okrę­go­we­go im. Leona Wy­czół­kow­skie­go w Byd­gosz­czy z Mu­zeum Na­ro­do­wym w Gdań­sku.

Wpi­su­je się w cykl eks­po­zy­cji za­po­cząt­ko­wa­ny w 2010 roku wy­sta­wą Rem­brandt i krąg jego tra­dy­cji pre­zen­tu­ją­cych w Byd­gosz­czy twór­czość wy­bit­nych mi­strzów eu­ro­pej­skich sztu­ki daw­nej. Pre­zen­ta­cja twór­czo­ści Al­brech­ta Dürera i in­nych ar­ty­stów z te­re­nu Nie­miec dzia­ła­ją­cych w XVI wieku bę­dzie drugą re­ali­za­cją z tej serii wy­sta­wien­ni­czej.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Bydgoszcz, Gdańska 4

Organizatorzy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanie



rejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter