Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Filmy Świa­ta ale kino!

Data wydarzenia: 17-27.11.2011

Kanał fil­mo­wy ale kino! oraz AP Mañana po raz siód­my za­pra­sza­ją na Fe­sti­wal FILMY ŚWIA­TA ale kino! Po­ka­zy od­bę­dą się w dniach 17-27 li­sto­pa­da w naj­więk­szych mia­stach w Pol­sce (War­sza­wa, Gdańsk, Po­znań i Kra­ków).

Ideą Fe­sti­wa­lu FILMY ŚWIA­TA ale kino! jest ry­go­ry­stycz­na se­lek­cja i pre­zen­ta­cja w Pol­sce naj­wy­bit­niej­szych fil­mów spoza tzw. Świa­ta Za­chod­nie­go. W tym roku po­ka­za­nych zo­sta­nie 20 fil­mów z Azji, Ame­ry­ki Ła­ciń­skiej i Afry­ki. Dzię­ki swej ory­gi­nal­no­ści i świe­żo­ści filmy te są waż­nym źró­dłem in­spi­ra­cji, do­znań oraz wie­dzy o współ­cze­snym świe­cie i czło­wie­ku.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Chełmska 19/21

Organizatorzy

AP Manana
: manana@manana.pl, +48228511097
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter