Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

JAZZ BEZ...

Data wydarzenia: 8-11.12.2011

Fe­sti­wal jest jedną z waż­niej­szych im­prez mu­zycz­nych w kraju, na stałe wpi­sał się rów­nież do mię­dzy­na­ro­do­we­go ka­len­da­rza im­prez jaz­zo­wych. Od­by­wa się rów­no­le­gle w Prze­my­ślu i we Lwo­wie, a na pro­gram każ­de­go kon­cer­tu skła­da się wy­stęp pol­skie­go i za­gra­nicz­ne­go ze­spo­łu oraz jam ses­sion.

Od kilku lat fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny jest rów­no­le­gle w Sa­no­ku i Lu­bli­nie, do­łą­czy­ły także mia­sta na Ukra­inie: Tar­no­pol, Se­wa­sto­pol, Łuck, Iwa­no-​Fran­kowsk i Kijów. Fe­sti­wal zy­skał sobie opi­nię im­pre­zy pre­zen­tu­ją­cej naj­lep­sze wzor­ce mu­zy­ki im­pro­wi­zo­wa­nej. Przy­czy­nia się rów­nież do bu­do­wa­nia pol­sko-​ukra­iń­skich kon­tak­tów kul­tu­ral­nych, a także two­rze­nia mię­dzy­na­ro­do­wych for­ma­cji mu­zycz­nych.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Przemyśl, Konarskiego 9

Organizatorzy

Centrum Kulturalne w Przemyślu
ck@ck.przemysl.pl, +48166782009
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter