Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

PODKARPACKI KONKURS „LITERATURA I DZIECI"

Data wydarzenia:

Im­pre­za, re­ali­zo­wa­na na bazie kon­kur­su „Poeci i pi­sa­rze dzie­ciom”, ma­ją­ce­go wie­lo­let­nią trady­cję w WDK w Rzeszowie, ad­re­so­wa­na jest do dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych. Ma cha­rak­ter in­ter­dy­scy­pli­nar­ny - ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych po­przez insce­ni­za­cję, re­cy­ta­cję, pio­sen­kę oraz prace pla­stycz­ne pre­zen­tu­ją swoje in­ter­pre­ta­cje li­te­ra­tu­ry dzie­cię­cej. Kon­kurs co roku od­by­wa się pod innym ha­słem.

 

 

Data publikacji: 02.09.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


województwo: podkarpackie
35-959 Rzeszów, Okrzei 7

Organizatorzy

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
wdk@podkarpackie.pl, 17 853 52 57
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter