Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

VI PODKARPACKIE ŚWIĘTO NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RAZEM PIĘKNIEJ"

Data wydarzenia:

 

Im­pre­za o cha­rak­te­rze in­ter­dy­scy­pli­nar­nym i in­te­gra­cyj­nym. Uczest­ni­czą w niej osoby zdrowe, a także miesz­kań­cy Domów Po­mo­cy Spo­łecz­nej i pod­opiecz­ni Warsz­ta­tów Te­ra­pii Zajęciowej z Pod­kar­pa­cia oraz za­pro­sze­ni ar­ty­ści z Pol­ski. Celem prezen­ta­cji jest pro­mo­cja ak­tyw­no­ści twór­czej nie­peł­no­spraw­nych. Pre­zen­ta­cje nie mają cha­rak­te­ru kon­kur­so­we­go.

 

 

Data publikacji: 02.09.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


województwo: podkarpackie
35-959 Rzeszów, Okrzei 7

Organizatorzy

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
wdk@podkarpackie.pl, 17 853 52 57
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter