Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XX Alternatywne Spotkania Teatralne "KLAMRA"

Data wydarzenia: 30.11.2009-30.11.2016

20. edycja ogólnopolskiego festiwalu teatralnego "Alternatywne Spotkania Teatralne "KLAMRA" 2012.

Spotkania czołowych polskich teatrów alternatywnych, wywodzacych się z tradycji studenckiego teatru niezaleznego. Celem festiwalu jest ukazanie jak najszerszego spektrum sceny alternatywnej, dlatego impreza przyciaga teatry posługujace sie różnorodnym językiem i środkami wyrazu, operujące rozmaita poetyką i klimatem. Na "Klamrze" mozna więc zobaczyc teatry tańca i teatry lalek, przedstawienia tworzone na postawie znanych tekstów literatury światowej, spektakle, w których wykorzystywana jest technika multimedialna, monodramy i performance.


XX Alternatywne Spotkania Teatralne "Klamra"

Ogólnopolski festiwal, odbywający się od 1993 roku w nieskrępowanej atmosferze typowej dla kultury studenckiej, pokazuje różne zjawiska teatralne - od klasyki sceny alternatywnej po teatr tańca. Obecne także zjawiska z pogranicza teatru i performance.

 „KLAMRA” jest okazją do zobaczenia spektakli różniących się klimatem i poetyką. Celem fe­sti­wa­lu jest po­ka­za­nie jak naj­szer­sze­go spek­trum sceny al­ter­na­tyw­nej. Stąd obec­ność
te­atrów po­słu­gu­ją­cych się róż­no­rod­nym ję­zy­kiem i środ­ka­mi wy­ra­zu, ope­ru­ją­cych roz­ma­itą po­ety­ką i kli­ma­tem spek­ta­kli. Na KLAM­RZE można zo­ba­czyć więc te­atry tańca i lalek, przed­sta­wie­nia two­rzo­ne na pod­sta­wie wiel­kich tek­stów li­te­ra­tu­ry świa­to­wej, spek­ta­kle,
w któ­rych wy­ko­rzy­sty­wa­na jest tech­ni­ka mul­ti­me­dial­na, mo­no­dra­my i performans.

Spotkania nie mają charakteru konkursowego. KLAMRA prezentuje najnowsze
i najciekawsze spektakle przygotowane przez najlepsze  polskie teatry niezależne

Szefem festiwalu jest Maurycy Meczekalski, zaś szefem artystycznym Justyna Bieluch.

 

Data publikacji: 30.09.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


województwo: kujawsko-pomorskie
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37 a

Organizatorzy

Studencki Klub Pracy Twórczej "Od Nowa"
info.odnowa@umk.pl, klamra@umk.pl, 56/611 48 60, 56/611 22 66
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter