Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Konkursy

Konkurs „Mapa Kultury w Ulicznych Koneksjach", czyli MK w UK.

Data publikacji: 06.11.2012

Jak wiecie ideą Mapy Kultury jest promowanie kultury lokalnej opisywanej przez Was, użytkowników. Doceniając kulturowe dziennikarstwo społeczne zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Mapa Kultury w Ulicznych Koneksjach”.

Uliczne koneksje to autorska audycja Agnieszki Obszańskiej i Hirka Wrony, dla których najważniejsze jest co słuchacze mają do powiedzenia. Mogą to być: relacje z wydarzenia, wywiady, rozmowy z sąsiadami, po prostu krótka opowieść o tym, co dzieje się wokół słuchaczy. Historii można szukać wszędzie - przez podwórka, ulice, miejskie zakamarki, od najmniejszych wiosek, po największe miasta. Zawsze jednak trzeba do tego czegoś dojść, a symbolem tej drogi jest ulica. Stąd tytuł: "Uliczne koneksje".

"Uliczne koneksje" to także spotkanie z: hip-hopem, street-artem, graffiti, breakdancem, współczesną elektroniką. Zawsze jednak opatrzone znakiem: Made in Poland.

W połączeniu Mapy Kultury i Ulicznych Koneksji ogłaszamy KONKURS, który ma być zachętą do przesyłania opowieści, historii związanych w tożsamością kulturową miejsc, którą mogą określić ludzie, miejsca, klimaty, wydarzenia, miejskie i regionalne legendy. Spotkanie z ciekawym człowiekiem, snująca się po ulicach historia, relacja z niebanalnej imprezy - interesuje nas to, co mało znane, niszowe, unikatowe albo znane a widziane z Waszej, subiektywnej strony. Czekamy na materiał audio - minireportaże, wywiady, relacje, dźwiękowe opowieści.

W konkursie stawiamy na to, by całość kulturowych historii opowiedzieć przez słowa i dźwięki, szukać tła pełnego brzmienia, osób, miejsc z duszą, charakterystycznych efektów.

Czekamy na materiały od spontanicznych reporterów, amatorów, choć podchodzących ambitnie do tematu, szczególnie takich, którzy chcą dalej doskonalić swój warsztat, biorąc udział w nagrywaniu audycji, pracy w studio i warsztatach z uznanymi dziennikarzami PR 3 – Agnieszką Obszańską, Agnieszką Szydłowską, Hirkiem Wroną a to właśnie jest nagrodą w konkursie.

Konkurs trwa od 30 października do 30 listopada, 2012. Wyniki ogłosimy 3 grudnia a warsztaty odbędą się 9 grudnia, w dniu nagrywania audycji - Uliczne Koneksje.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu „Mapa Kultury w Ulicznych Koneksjach”.
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, na ul. Płockiej 13, właściciel portalu mapakultury.pl.
Partnerem konkursu jest zespół redakcyjny audycji Uliczne Koneksje, którego wydawcą jest Program Trzeci Polskiego Radia.
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i zasad portalu www.mapakultury.pl
2. Konkurs trwa od 29.10 do 30.11
3. Konkurs polega na stworzeniu nagrań (minireportaż, relacja, wywiad, opowieść) dotyczących szerokorozumianej kultury lokalnej oraz wysłaniu ich do Audycji Uliczne Koneksje przez aplikację na stronie internetowej :

http://www.polskieradio.pl/9/2390

a następnie umieszczaniu tekstów dotyczących treści nagrania na stronie www.mapakultury.pl w postaci wpisu (poprzez "Dodaj wpis"),
Nagrania oraz wpisy muszą spełniać warunki:
• zawierać autorskie teksty, mogące bazować na źródłach i cytatach, które należy podać w bibliografii ( w przypadku wpisu na stronie),
• nagranie powinno trwać do 2,5 min (na antenie zostanie puszczone 2 min.)
• wpis na stronie powinien zawierać ok. 1800 znaków (ze spacjami),
• wpisy muszą być opatrzone zdjęciem, obrazującym temat. Zdjęcie może być samodzielnie wykonane lub pochodzące z innych źródeł, publikowane bez naruszenia praw autorskich (zamieszczanie zdjęć na licencji CC wymaga podania źródła i autora),
• Zarówno nagrania jak i wpisy muszą być opatrzone dopiskiem „Konkurs” na końcu tekstu a także być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
4. Jury w postacie redaktorów Ulicznych Koneksji i Mapy Kultury wyłoni spośród uczestników i nagrodzi najciekawsze zgłoszenie – oceniane pod względem merytorycznym i stylistycznym.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 03 grudnia na portalu mapakultury.pl.

5. Jury wybierze 7 osób, które zostaną nagrodzone:
a) Warsztatami prowadzonymi przez dziennikarzy radiowej Trójki połączonymi z wizytą w studio oraz udziałem w nagraniu audycji, przewidzianymi na 09.12 br.
b) Emisją materiałów na antenie podczas programu Uliczne Koneksje oraz wyróżnieniem tekstów na stronie www.mapakultury.pl
c) Pakietem gadżetów Narodowego Centrum Kultury (torba, notes, książka, kwartalnik Kultura Współczesna)
d) Nagrodami rzeczowymi ( profesjonalny rejestrator sygnału audio) dla 3 wyróżnionych osób

Organizator nie zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu, oraz zastrzega, że osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie i warsztatach za zgodą opiekunów.

6. Zwycięzca jest zobowiązany do podania organizatorowi danych personalnych, niezbędnych kontaktu – imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i numeru kontaktowego bądź adresu e-mail. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, odwołania lub przerwania konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną.

8. Autor każdego nagrania przenosi na Polskie Radio SA nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z dzieła w całości i we fragmentach w nieograniczonej ilości na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie audialne, audiowizualne jakąkolwiek techniką, ( w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego, drukarską ) niezależnie od standardu, systemu i formatu na jakichkolwiek nośnikach;
b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnianie na zamówienie egzemplarzy sporządzonych zgodnie z postanowieniami ppkt. a i b;
c) nadawanie i reemisja za pomocą wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu i formatu przez stacje naziemne oraz za pośrednictwem satelity, w sieciach multimedialnych lub w innych systemach przekazu (tzw: simulcasting, webcasting, streeming on-line);
d) publiczne odtwarzanie i wyświetlanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami ppkt.a
e) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb realizacyjnych;
f) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką;
g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego, jego programów, audycji, publikacji oraz innych przejawów jego działalności a także przedmiotów jego własności, obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych uprawnień zgodnie z ppkt.c;
h) obrotu z innymi organizacjami radiowymi w kraju i zagranicą;
i) wprowadzenie i rozpowszechnianie w sieciach multimedialnych (w tym Internet),
j) publiczne udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do nagrania w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
9. Polskie Radio SA ma prawo do wykorzystania dzieła (w całości lub części ) do reklamy oraz działalności promocyjnej w PR S.A lub innych mediach, wydawnictwach, targach itp.
Autor oświadcza, że każde dzieło dostarczone Polskiemu Radiu SA będzie wynikiem jego własnej twórczości i że dziełem tym nie naruszy praw osób trzecich oraz, że prawa do dzieła w zakresie określonym w niniejszej umowie nie będą w niczym ograniczone i ponosi wobec Polskiego Radia SA odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń.


10. Autor tekstów  (wpisu na stronie) przenosi na Narodowe Centrum Kultury nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z dzieła w całości i we fragmentach w nieograniczonej ilości na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie audiowizualne i pozaaudiowizualne jakąkolwiek techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, informatyczną lub cyfrową niezależnie od standardu, systemu i formatu,
b) zwielokrotnianie utrwaleń audiowizualnych i pozaaudiowizualnych jakąkolwiek techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, informatyczną lub cyfrową niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym zwielokrotnienie egzemplarzy utworu w celu ich rozpowszechnienia,
c) wprowadzenie do obrotu na terytorium Polski i za granicą,
d) wprowadzenie do obrotu jako dodatku, także bezpłatnego, do innego dzieła, w tym w szczególności wydawnictw książkowych
e) wprowadzenie do obrotu jako dodatku teleinformatycznego- w tym aplikacji mobilnej,
f) wprowadzenie do obrotu jako podstawy do materiału telewizyjnego lub radiowego
g) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych, w tym internetu i sieci telefonicznych,
h) publiczne odtwarzanie audiowizualne i pozaaudiowizualne,
i) najem,
j) dzierżawa,
k) użyczenie,
l) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
m) nadawanie za pomocą satelity,
n) utrwalanie i zwielokrotnianie oraz wydawanie na kasetach video, taśmach filmowych, CD-romach, płytach DVD oraz innych nośnikach audiowizualnych.

11. Narodowe Centrum Kultury ma prawo do wykorzystania dzieła (w całości lub części ) do reklamy oraz działalności promocyjnej portalu Mapa Kultury.
12. Autor oświadcza, że każde dzieło dostarczone Narodowemu Centrum Kultury będzie wynikiem jego własnej twórczości i że dziełem tym nie naruszy praw osób trzecich oraz, że prawa do dzieła w zakresie określonym w niniejszej umowie nie będą w niczym ograniczone i ponosi wobec Narodowego Centrum Kultury odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń.

 

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter