Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Wasze wpisy

Muzeum regionalne w Ostrzeszowie

Autor wpisu: anitadzielecka
Data publikacji: 18.04.2013
Okres historyczny: III Rzeczpospolita po 1989 r.

 Pośrodku ostrzeszowskiego rynku znajduje się ratusz z roku 1840, w którym obecnie mieści się Muzeum Regionalne im. Władysława Golusa oraz Urząd Stanu Cywilnego.

 Muzeum regionalne w Ostrzeszowie

Najstarsza wzmianka historyczna z 1283 r. nazywa Ostrzeszów miastem. Od XV w. miasto było stolicą powiatu w województwie sieradzkim, tak jak w latach 1816-1932 oraz 1955-75.

Pośrodku ostrzeszowskiego rynku znajduje się ratusz z roku 1840, w którym obecnie mieści się Muzeum Regionalne im. Władysława Golusa oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Drewniany ratusz wzniesiono na Rynku w końcu XVIII w. Jednak został on zniszczony podczas wojen szwedzkich. Na jego miejscu powstał istniejący do dziś ratusz murowany. Podczas remontu w latach 1979-81 adaptowano jego wnętrza na muzeum. Po raz ostatni restaurowany w 2000 r.


Jest budynkiem dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, wzniesionym na planie prostokąta. Nad naczółkowym dachem krytym dachówkami góruje czworoboczna wieżyczka zegarowa nakryta daszkiem namiotowym wspartym na czterech słupach. W 1842 r. na wieży zainstalowano zegar wykonany przez firmę Hadank i Syn z Hoyerswerdy.

Elewacje o skromnym wystroju klasycystycznym; na fasadzie dwie szerokie lizeny. Na ściance zakrywającej prowadzące do wejścia lustrzane schody znajduje się sgraffitto przedstawiające panoramę Ostrzeszowa.

Na fasadzie umieszczono cztery tablice. Upamiętniają one: żołnierzy Armii Krajowej poległych i zamęczonych przez okupanta, ofiary rozstrzelane przez Niemców 20 stycznia 1945 r. w Ostrzeszowie, generała Józefa Hallera, który gościł w mieście 7 czerwca 1925 r. oraz urodzonego w Ostrzeszowie Ignacego Mosia, kolekcjonera, współtwórcę Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu.

 

Historia muzeum

Pomysł założenia Muzeum Powiatu Ostrzeszowskiego wysunął Stanisław Czernik, dyrektor Gimnazjum Miejskiego w Ostrzeszowie w roku 1931. Jego myśl kontynuował Władysław Golus, pracownik Magistratu w Ostrzeszowie, który we własnym mieszkaniu gromadził pamiątki historyczne z Ziemi Ostrzeszowskiej i od 1958 roku urządzał wystawy, aby mieszkańcom miasta i okolicy przybliżać dzieje regionu. W 1965 r. zbieracz przekazał zgromadzone muzealia miastu i dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej utworzono Izbę Pamiątek Historycznych, otwartą 23 maja 1965 r.
28 czerwca 1969 r. zapoczątkowano działalność Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie, nad którym merytoryczną opiekę sprawowało Muzeum Narodowe w Poznaniu.

 


Po śmierci Władysława Golusa obowiązki kustosza objął emerytowany dyrektor L.O. Józef Michlik, który pracował w Muzeum do 1981 r. W tym czasie kilkakrotnie zmieniano lokalizację zbiorów muzealnych i ostatecznie w listopadzie 1979 roku przystąpiono do urządzania sal ekspozycyjnych na parterze ratusza powierzając kierowanie instytucją Józefowi Janasowi.

 

W muzeum prezentowane są wystawy ukazujące fragmenty historii Ziemi Ostrzeszowskiej, dorobek artystyczny ludzi wywodzących się z tej Ziemi, a także wystawy sprowadzone z innych muzeów. W dniu 3 października 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej muzeum nadano imię założyciela - Władysława Golusa. W dyspozycji Muzeum znajduje się ponad 100 matryc zeszytów ostrzeszowskich Władysława Grafa, opisujących wycinkowo różne zagadnienia z dziejów Ziemi Ostrzeszowskiej i mieszkających tu ludzi.


W maju 2007 r. minęło 25 lat owocnej współpracy Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie z człowiekiem, dzięki któremu w Ostrzeszowie może być prezentowana wystawa „Oficerowie norwescy w oflagu XXI C”. Wyrazem wdzięczności za działalność, która na trwałe wpisała się w dzieje Ziemi Ostrzeszowskiej było wyróżnienie Pana Eyvinda Grunta medalem „za Zasługi dla miasta i Gminy Ostrzeszów w 2006 r. Podsumowaniem długoletniego współdziałania Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie z norweskim środowiskiem kombatanckim było zorganizowanie w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2007 r. cyklu imprez pod hasłem „Norwesko - ostrzeszowskie jubileusze”.


Obchody zapoczątkowała konferencja, którą zaszczycili swoja obecnością Jens Stoltenberg – Premier Królestwa, przedstawiciele Rządu, Ambasady, weterani oraz liczni potomkowie więźniów oflagu XXI C. W czasie spaceru „śladami oflagu XXI c” Jens Stoltenberg złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy więzionych oflagu, zwiedził budynki I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 1, w których byli zakwaterowani jeńcy oraz stałą wystawę „Oficerowie norwescy w oflagu XXI C” w Muzeum Regionalnym. Odnalezienie wśród prezentowanych eksponatów dokumentów z podpisem Emila Stoltenberga było powodem wzruszenia premiera i członków jego rodziny.

 

W październiku 2007 r w budynku ratusza rozpoczęły się prace remontowe. Ich szeroki zakres przyczynił się do podniesienia estetyki i funkcjonalności pomieszczeń wystawowych, administracyjnych i magazynowych Muzeum. Za sukces ostrzeszowskich muzealników w roku 2007 można uznać nominację Muzeum do nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Nominację przyznano - Za całokształt działalności w zakresie gromadzenia eksponatów dotyczących dziejów Ostrzeszowa, organizację współpracy między Ostrzeszowem a Norwegią w zakresie upamiętniania obozu jenieckiego dla norweskich oficerów w latach II wojny światowej.

Wystawy stałe
Oficerowie Norwescy w OFLAGU XXI C


Na wystawie prezentowany jest zbiór dokumentów, fotografii, umundurowania i pamiątek z czasu II wojny światowej dotyczący norweskich oficerów więzionych w oflagu XXI C w Ostrzeszowie w czasie okupacji hitlerowskiej.
Pośrednikiem w kontaktach między naszym muzeum, a norweskim środowiskiem kombatanckim jest syn jednego jeńców pan EYVIND GRUDNT, dziennikarz, założyciel Norweskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie.


Ignacy Moś - Swojemu Miastu

Ekspozycja ukazuje dary przekazane Muzeum przez Ignacego Mosia – obejmujące m.i. pamiątki rodzinne, twórczość A. Serbeńskiego, eksponaty upamiętniające udział rodziny Mosiów w Powstaniu Wielkopolskim, kolekcję numizmatów poświęconych św. M.M. Kolbe, dokumentację fotograficzną tablicowych fundacji I. Mosia.
Korzystając z zasobów magazynowych na obu wystawach częściowo wymieniono muzealia, a wystawa norweska została wzbogacona o kolejne eksponaty przekazane przez rodziny norweskich więźniów oflagu XXI C.

 

Antoni Serbeński - Życie i Twórczość

Urodził się 13 grudnia 1886 r. w Złotym Potoku. Rozpoczyna naukę w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego i Teodora Axentowicza. W realistycznej (niezależnie od stosowanej techniki: olej, akwarela, pastel, ołówek, drzeworyt) twórczości Serbeńskiego wyraźnie zaznacza się wpływ krakowskiego świata artystycznego.
Zawierucha I wojny światowej rzuciła Go na front rosyjski i włoski, jako żołnierza armii austriackiej. Po powrocie do kraju zgłasza się jak ochotnik do służby w wojsku polskim przy parku lotniczym Kraków-Rakowice.
Następnie podejmuje pracę w oświacie. W 1931 r., ceniąc sobie nieograniczoną sztywnymi ramami lekcji swobodę, żegna się ze szkolnictwem i być może ze względu na krajobraz zbliżony do stron rodzinnych, na miejsce stałego pobytu wybiera Ostrzeszów.
W czasie II wojny Światowej wywieziono Go na przymusowe roboty do Inowrocławia, do swojego - jak mówił, Ostrzeszowa wrócił w marcu 1945r.
W ciągu przeżytego tutaj ćwierćwiecza uwiecznił na swoich obrazach wiele urokliwych zakątków południowej Wielkopolski, a Ziemię Ostrzeszowską uczynił swoją Małą Ojczyzną. Jego prace cechuje łagodny nastrój równowagi, brak dekoracyjnych przerysowań, zróżnicowanie faktury. Podejmowane tematy to najczęściej pejzaże, architektura małych miasteczek, wiejskie zabudowania, portrety.
Zmarł 5 marca 1957 r. w ostrowskim szpitalu, jest pochowany na cmentarzu rzymsko-katolickim w Ostrzeszowie.
Na wystawie prezentowane są drzeworyty, akwarele, pastele, rysunki węglem i ołówkiem oraz obrazy olejne Artysty, który w ciągu przeżytego w naszym mieście ćwierćwiecza uwiecznił na płótnie i papierze wiele urokliwych zakątków południowej Wielkopolski, a Ziemię Ostrzeszowską uczynił swoją Małą Ojczyzną.Patron

Władysław Golus urodził się 16 czerwca 1900 r. w Ostrzeszowie. Po ukończeniu ostrzeszowskiej szkoły podstawowej kontynuował naukę w szkole prywatnej oraz na zawodowych kursach dokształcających w Poznaniu i w Warszawie. Ochotniczo pełnił służbę przy rozbrajaniu żandarmerii niemieckiej oraz wypieraniu Grenschutzu z Ostrzeszowa w l. 1918-19. W latach 1919-1929 był asystentem i sekretarzem w Zarządzie Miejskim w Ostrzeszowie, później pracował jako sekretarz w Wydziale Powiatowym, a od 1932 r. jako inspektor powiatowy w Kępnie. Po napaści niemieckiego agresora na ziemie polskie uchodzi wraz z rodziną w głąb kraju, po czterech tygodniach wraca do Kępna, gdzie zostaje aresztowany. W styczniu 1940 r. wstępując do AK rozpoczyna działalność w ruchu oporu pod pseudonimem „Janusz”; zawodowo pracował wtedy w biurze tartaku w Ostrzeszowie. 30 maja 1944 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie w Łodzi, po ucieczce w trakcie ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. wrócił do Ostrzeszowa. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Gromadził numizmaty, eksponaty historyczne, artystyczne, oraz wydawnictwa książkowe dotyczące dziejów regionu. W 1965 roku przekazał władzom miasta swoje zbiory, dając początek ostrzeszowskiemu muzeum.

Zbiory

Obecnie w zbiorach Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie znajduje się ponad 8.000 eksponatóww działach: historii, archeologii, etnografii, sztuki, numizmatyki.
Wiodące kolekcje to:
1. Twórczość Antoniego Serbeńskiego, absolwenta Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który na swoich akwarelach, pastelach, olejach i drzeworytach utrwalił niepowtarzalny urok małych miasteczek południowej Wielkopolski,
2. Dokumenty, fotografie, sztandary z czasu Powstania Wielkopolskiego, a także wydawnictwa i odznaczenia z tego okresu.
3. Zbiór dokumentów, fotografii, umundurowania z czasu II wojny światowej ze szczególnym nastawieniem na pamiątki norweskie.

Źródło: Bibliografia: www.ock.clik.pl http://www.dpjw.org/gedenkstaetten/pol/index.php?page=gedenkstaetten.html&ctryid=28&placeid=117&id=125 http://oflag21c.ovh.org/index.php?option=com_zoom&Itemid=41&page=view&catid=3&PageNo=1&key=2&hit=1&lang=pl http://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/muzeum-regionalne-im-wladyslawa-golusa-w-ostrzeszowie.html http://www.wypocznijwostrzeszowie.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=50&strona=1

Podziel się:  

Oceń artykuł:
  Aktualna ocena: 3,4 (głosów: 1559)

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Galeria

Muzeum regionalne w Ostrzeszowie
Muzeum regionalne w Ostrzeszowie
Muzeum regionalne w Ostrzeszowie
Muzeum regionalne w Ostrzeszowie
Muzeum regionalne w Ostrzeszowie
Muzeum regionalne w Ostrzeszowie
Muzeum regionalne w Ostrzeszowie
Muzeum regionalne w Ostrzeszowie
Muzeum regionalne w Ostrzeszowie
Muzeum regionalne w Ostrzeszowie
Muzeum regionalne w Ostrzeszowie

Mapa

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter